Zašto se više „pada“ na tehničkom pregledu

Zašto se više „pada“ na tehničkom pregledu

Što promjene prilikom prijave tehničkog pregleda i registracije vozila donose u radu nadzornika tehničke ispravnosti vozila, a manifestiraju se prilikom tehničkom pregleda vozila

Zašto su gume crne boje?
Motrio predstavio čak 49 novih guma za motorna vozila
Prema istraživanjima Hrvati žele više sigurnosti na cestama

Razdvajanjem utvrđenih nedostataka na vozilu prilikom tehničkog pregleda na manje, teže i opasne te kartičnim zapisom i prijenosom mjernih rezultata smanjen je opseg prava nadzornika u stanicama za tehnički pregled. Time su jasno postavljene granice prilikom ocjene ispravnosti vozila.

Kao rezultat ispitivanja možemo dobiti ispravna vozila i ispravna vozila s manjim nedostacima. Jednako tako, postoje tehnički neispravna vozila s težim nedostacima i tehnički neispravna vozila s opasnim nedostacima. Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila navedeni su svi uređaji, sklopovi i oprema koja se pregledava na tehničkom pregledu. Navedeno je što se na pojedinom uređaju provjerava te se aktivnosti i radnje koje nadzornik poduzima prilikom utvrđivanja tehničke ispravnosti dodatno preciziraju.

Popis sklopova koje nadzornik ima obvezu pregledati prikazan je na fotografiji:

Uz opomenu, prolazak na tehničkom pregledu

Cilj utvrđivanja kriterija nedostataka na vozilu je postizanje najmanjeg mogućeg raspona u donošenju pravilne ocjene tehničkog stanja vozila. Ovim promjenama omogućio se veći utjecaj objektivnih čimbenika kao što su zakonski propisi i pravila struke na donošenje konačne odluke o tehničkoj ispravnosti. Subjektivni čimbenici, poput stečenih stručnih znanja nadzornika, razina odgovornosti, radna motivacija sada imaju manji utjecaj prilikom ocjene ispravnosti vozila.

To znači da sada nadzornici za neke nedostatke koji su bili na granici za prolaz na tehničkom pregledu imaju mogućnost opomene vlasnika vozila kako to treba ispraviti i to zabilježe u zapisnik, a vozilo ipak prolazi tehnički pregled. Tu se najviše ističe zabilješka površinske korozije, vlasnik dobije vrijeme za popravak, bilješka ostaje kod sljedeće prijave tehničkog pregleda i ukoliko korozija nije otklonjena vozilo pada tehnički pregled.

Na taj način svi su na dobitku jer vlasnici vozila budu na vrijeme upozoreni kako treba sanirati određeni dio vozila. Kada dođe do većih oštećenja kod kojih vozilo ne prolazi tehnički pregled, takvi zahvati znaju potrajati i više od zakonski propisanog roka za otkloniti nedostatak na tehničkom pregledu (15 dana). Vlasnici vozila nakon isteka roka moraju ponovno platiti tehnički pregled te se na ovaj način išlo na ruku “discipliniranim” vlasnicima vozila.

Jednako tako je i sa zabilješkom zamućenosti farova. Vozilo prolazi tehnički pregled, ali je nadzornik procijenio kako bi u vremenu do sljedećeg redovnog pregleda stanje moglo biti loše te vlasnik vozila treba popraviti nedostatak.

Zamjena guma

Sljedeća bitna zabilješka je potrebna skora zamjena pneumatika. Na ovaj način nadzornici procjenjuju da se promatrane gume na vozilu mogu još koristiti do kraja sezone (ljetne) i prelaska na zimske. Kod povratka na ljetnu sezonu treba staviti nove gume jer ove više neće zadovoljavati tehničku ispravnost. Takve procjene se donose zbog općeg stanja, dubine gaznog utora, ispucalosti, stanja bočnice, starosti guma. (Gume)

Potrebna skora zamjena kočne tekućine

Prilikom tehničkog pregleda mjeri se temperatura isparavanja ulja za kočenje. Prilikom eksploatacije vozila u kočnom sustavu dolazi do kondenzacije i razrjeđivanja ulja. Samim time, nakon nekog vremena dolazi i do smanjenja sile kočenja na kotačima vozila. Ovom zabilješkom nadzornik zahtijeva promjenu do sljedećeg redovnog tehničkog pregleda, smatra kako bi i tada bilo zadovoljavajuće ali bi sile kočenja bile opasno niže od sadašnjih.

Uvedeno je i još puno zabilješki koje su vizualno primjetne, manja oštećenja, nedostaci na ukrasnim dijelovima, oštećenja registracijskih oznaka, a koje bitno ne utječu na sigurnost prometa.

Starost vozila

Izravan utjecaj na tehničko stanje vozila, tako i na samu kvalitetu te način obavljanja kontrole vozila ima starost vozila. Ovim se upravo htjelo doprijeti do svijesti vlasnika kako bez obzira na prijeđeni put vozilo starenjem zahtijeva više pažnje i ulaganja u održavanje. Nadzornici tehničke ispravnosti vozila postaju još važniji kotačić u sustavu održavanja vozila. Ovime zaista mogu prevenirati određene opasnosti jer su zabilježene i vlasnici ih se moraju potruditi ispraviti.

Mehaničari su isto tako spriječeni propustiti neku intervenciju ako procijene da usmeno upozorenje nadzornika nije na mjestu kako je bilo do sada. Nekada su i vlasnici vozila odustajali od usmene preporuke nadzornika, zbog financija, vremena trajanja popravka ili nepovjerenja u nadzornika.

Potreban zahvat na vozilu se tako otegao do sljedećeg redovnog pregleda što znači da je vozilo neko vrijeme sudjelovalo neispravno u prometu. Na ovaj se način pokušava smanjiti taj vremenski odmak do popravka.

Kao što smo već naveli, svi nedostaci zabilježeni na ovaj način, kod otvaranja sljedećeg tehničkog pregleda, ispisuju se nadzorniku uz kontrolni list vozila. Nadzornik je obavezan obratiti veću pažnju na te dijelove i ukoliko nisu otklonjeni vozilo neće zadovoljiti tehnički pregled. Pokušaj je to nemogućnosti prolaza tehničkog pregleda na “lijepe oči” i ne dovođenja nadzornika u dilemu koju je imao njegov kolega na prošlom pregledu na kojem su zabilješke unesene.

Željeni efekt ove mjere je olakšavanje posla nadzornicima i stvaranja baze nedostataka svakog vozila njegovim starenjem i eksploatacijom.

KOMENTARI