Dijeli se 17 milijuna kuna za električna vozila

Dijeli se 17 milijuna kuna za električna vozila

Želite li kupiti električno vozilo i iskoristiti mogućnost subvencije odnosno popusta do 40% iznosa, pripremite se za poticaje koje dijeli Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Povijesni trenutak: u Draganiću je otvorena prva brza punionica za električna vozila
E-punionice na otoku Krku predstavljene na Smart City Expo u Barceloni
Brza e-punionica HT-a baterije napuni za samo 20 minuta

Javni poziv za sudjelovanje u poticajima za kupnju privatnih električnih vozila bit će u Narodnim novinama objavljen 3. travnja 2019. Najbolje je da već sad krenete s prikupljanjem informacija i ponuda za električno vozilo koje biste željeli kupiti.

Fond daje hrvatskim građanima novih 17 milijuna kuna za električna vozila. Prije godinu dana, točnije 21. ožujka 2019. samo nekoliko sati od objave podijeljeno je 12 milijuna kuna čime je bila sufinancirana kupnja oko 400 električnih automobila, bicikala i motocikla te plug-in električnih vozila. Fond je objavio osnovne informacije i Prijavni obrazac kako bi se građani mogli na vrijeme pripremiti za podnošenje zahtjeva.

„S obzirom na veliki interes i dobre financijske rezultate Fonda, dostupan budžet smo povećali s prošlogodišnjih 12 na 17 milijuna kuna. Visina poticaja je ostala nepromijenjena. Za kupnju eko vozila građani će moći dobiti do 40% iznosa sredstava, odnosno do 80 tisuća kuna za električne automobile, do 40 tisuća za plug-in hibride automobile (uz uvjet da im je emisija CO2 manja od 50 g/km), do 20 tisuća kuna za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju, dok će za električne bicikle biti dostupno do 5 tisuća kuna Fondovih poticaja“, pojasnio je direktor Fonda. Sufinanciraju se samo nova motorna vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana, a u slučaju električnog bicikla da nije ranije bio korišten.

Prijavni obrazac možete preuzeti s web stranica Fonda te ga nakon popunjavanja treba poslati preporučenom poštom ili dostaviti u prijamni ured Fonda, uz presliku osobne iskaznice, tehničke karakteristike vozila iz ponude i samu ponudu dobivenu u prodajnom salonu. Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja, uz naznaku da se zahtjevi koji stignu prije navedenog roka neće uvažavati. Nakon odobrenja sredstava građani će dobiti ugovor o sufinanciranju kupnje električnog vozila koji moraju realizirati u roku od godinu dana. U prethodnom natječaju rok je bio pola godine, a praksa je pokazala da je taj rok ipak bio prekratak jer se u nekim slučajevima na isporuku vozila čekalo i duže od pola godine.

Nakon ovog poziva za kupnju električnih vozila slijedi i javni poziv za sufinanciranje punionica jer se u bliskoj budućnosti očekuje da punionice budu sastavni dio građevinskih projekata te će ih imati svaka nova zgrada, a uslijedit će poziv i za kupnju električnih vozila za javni i privatni sektor.

KOMENTARI