Ograničenje brzine i upozorenje na kamere za nadzor prometa stigli u Google Mape

Ograničenje brzine i upozorenje na kamere za nadzor prometa stigli u Google Mape

Ovisno o nadogradnji vašeg softvera i mobilne aplikacije Google Mape (Maps), na ekranu ćete moći vidjeti dvije vrlo korisne informacije

Google Android Auto spaja smartfon i multimediju vozila
Stižu promjene u Google Android Auto
Google Street View automobil ponovo snima

Pozicije kamera kojima policija nadzire promet na hrvatskim prometnicama od sada su dostupne i u Googleovoj mobilnoj aplikaciji Mape (Maps) te ćete prije dolaska do njih biti upozoreni. Primijetite li da se neka kamera na koju ste naišli ne nalazi na karti, možete to dojaviti Googleu.

Novost su i ograničenja na prometnicama koja su definirana znakovima ili samim pozicijama u gradovima i izvan gradova tako da ćete tijekom vožnje, u donjem lijevom dijelu ekrana pametnog telefona imati i tu vrlo korisnu informaciju. Naravno, informacije se prikazuju dok se vozite određenom rutom nakon definiranja odredišta.

Google Maps već od prije omogućuje korisne informacije tijekom vožnje pa prije nego li krenete u nekom smjeru, provjerite kakvo je opterećenje prometa i koristite alternativne rute koje sam Google predlaže na osnovu gužvi. Iz mobilne aplikacije Waze, popularne kod hrvatskih vozača, prenose se informacije o prometnim nesrećama. Na ovaj način vaše putovanje može biti ugodnije i brže, a i povoljnije ukoliko prije svakog starta provjerite stanje prometa.

Tamnocrvena boja označava promet u mirovanju, crvena gust promet dok zelena označava prohodnu prometnicu

Novosti uz Hrvatsku, stižu i u 40 novih zemalja, a ovo je dio zemalja: u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Češkoj, Italiji, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Srbiji i Španjolskoj dok u Francuskoj, Njemačkoj i Švicarskoj usluga ne funkcionira jer se lokacije kamera ne objavljuju javno.

Novost je dostupna za korisnike Androida i iOS (iPhone) uređaja.

KOMENTARI