Što znače kategorije vozila L1-L7, M1-M3, N1-N3

Što znače kategorije vozila L1-L7, M1-M3, N1-N3

Sva vozila koja se kreću po javnim prometnicama kategorizirana su po kategorijama

Start/stop sustav
Inteligentni zračni jastuci
Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici

– L1 kategorija: motorna vozila s 2 kotača (mopedi), radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤4kW i brzine ≤ 45 km/h,

– L2 kategorija: motorna vozila s 3 kotača (mopedi), radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤ 4kW i brzine ≤ 45 km/h,

– L3 kategorija: motorna vozila s 2 kotača (motocikli) brzine > 45 km/h

– L4 kategorija: Motorna vozila s 2 kotača i bočnom prikolicom (motocikli s bočnom prikolicom), radnog obujma motora > 50 cm³ ili brzine > 45 km/h,

– L5 kategorija: Motorna vozila s 3 kotača, simetrično postavljena s obzirom na uzdužnu os vozila (motorni tricikli), radnog obujma motora > 50 cm3 ili brzine > 45 km/h,

– L6 kategorija: motorna vozila s 4 kotača (laki četverocikli), čija je masa praznog vozila ≤ od 350 kg što ne uključuje masu baterija kod električnih vozila čija je najveća konstrukcijska brzina ≤45 km/h,

– L7 kategorija:motorna vozila s 4 kotača osim lakih četverocikala, čija je masa praznog vozila ≤ od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz tereta), što ne uključuje masu baterija kod električnih vozila i čija najveća neto snaga motora je ≤ 15 kW,

– M1 kategorija: motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše 8 sjedala,

– M2 kategorija: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 t,

– M3 kategorija: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 t,

– N1 kategorija: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase x ≤ 3,5 t,

– N2 kategorija: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase 3,5 t < x ≤ 12 t,

– N3 kategorija: motorna vozila za prijevoz tereta najviše dopuštene mase x > 12 t.

Uz navedene kategorije postoje i druge kategorije – kategorija C su traktori gusjeničari, kategorija O su priključna vozila tj. prikolice i poluprikolice koje se priključuju na cestovna motorna vozila, kategorija T su traktori na kotačima, kategorija R su traktorske prikolice, kategorija S su priključni vučni strojevi.

KOMENTARI