Car sharing

Car sharing

Sustav za nadzor tlaka zraka u gumama
Inteligentni zračni jastuci
Inteligentni prilagodljivi (adaptivni) tempomat

Car sharing se odnosi na pojam dijeljenja istog vozila s više putnika ili vozila koja se mogu unajmiti, slično kao rent-a-car. U budućnosti će ovaj pojam biti vrlo čest u gradovima jer će se na taj način smanjiti štetne emisije, gužve u prometu, buka i osloboditi prostor.

KOMENTARI