Prilagodljivi tempomat sa sustavom praćenja vozila

Prilagodljivi tempomat sa sustavom praćenja vozila

Sustav izbjegavanja izlijetanja
Sustav praćenja prometnog traka
Sustav detekcije pješaka u gradskoj vožnji

Sustav samostalno održava prethodno postavljenu brzinu na tempomatu, uz održavanje razmaka od vozila ispred vas, pri niskim brzinama. Zaustavi li se vozilo ispred, sustav će samostalno zaustaviti vozilo bez da vozač dotakne papučicu kočnice. Nakon ponovnog kretanja vozila ispred (na primjer, na semaforu), vozilo će se pokrenuti nakon što pritisnemo papučicu gasa.

KOMENTARI