Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici

Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici

Tempomat ili cruise control
Sigurnost za pješake
Sustav upozorenja na naglo kočenje

Vozilo se na uzbrdici zadržava u stanju mirovanja do tri sekunde, čime je olakšano kretanje na uzbrdici, bez straha da će vozilo krenuti prema natrag, a ne dolazi niti do trošenja elemenata spojke.

KOMENTARI